A foglaló

A szerződés (előszerződés) megkötésekor foglalót lehet adni. A foglaló lényege, hogy a feleket a szerződésszerű teljesítésre ösztönözze. Ha a szerződés utóbb meghiúsul és ennek oka a vevő hibájából következett be, akkor az eladó a foglalót megtarthatja, ha az eladó hibájából következett be, akkor a pedig a foglaló kétszeres összegét köteles visszatéríteni a vevőnek. Ennek például akkor lehet jelentősége, ha a vevő nem tudja határidőben kifizetni a vételárat, és ezért az eladó a szerződéstől eláll. Ilyen esetben az átadott vételárrészleteket az eladónak vissza kell fizetnie, kivéve a foglalót, mert annak összegét megtarthatja.

A szerződésszerű teljesítés esetén a foglaló a vételárba beleszámít.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY 6:185. §

6:185. § [Foglaló]
(1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik.
(2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.
(3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
(4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.
(5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.