Az adásvételi szerződés részei, mi mit jelent a szerződésben?

Alaki követelmények

Ahhoz, hogy az ingatlan adásvételi szerződés alapján a tulajdonosváltozást a földhivatal bejegyezze a szerződésnek mindenekelőtt meg kell felelnie a jogszabályban foglalt...

Az ügyvédi letét

Amennyiben a teljes vételár nem a szerződéskötéssel egyidejűleg kerül megfizetésre, hanem azt részben később fizeti meg a vevő, akkor általában a szerződés során sor kerül...

A foglaló

A szerződés (előszerződés) megkötésekor foglalót lehet adni. A foglaló lényege, hogy ha a szerződés később bármely ok miatt meghiúsul, akkor ha ez a vevő hibájából következett...

Az elállás

Az elállás lényege, hogy a valamelyik fél a szerződésben előre meghatározott körülmény bekövetkezte esetén egyedül, a másik fél hozzájárulása nélkül meg tudja szüntetni a...

Birtokbaadás

A birtokbaadás jelenti azt a pillanatot, amikor az eladó az ingatlan birtoklásának jogát átruházza a vevőre. A birtokbaadáskor az eladó átadja a vevőnek az ingatlan kulcsait...

A vevő tulajdonjogának bejegyzése az eljárás függőben tartásával

Ez a rendelkezés elsődlegesen a földhivatalnak szól. Ha a vevő a vételárat nem a szerződés...

Szavatosságvállalás

Eladó az adásvétel során az ingatlan vonatkozásában szavatosságot vállal a vevő felé. Ezek közül a legfontosabb, hogy az ingatlan per-, teher- és igénymentes, azt semmilyen...

A tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzése

Ez a rendelkezés elsődlegesen a földhivatalnak szól. Ha a vevő a vételárat nem a szerződés...